Inštrukcije v osnovnih šolah pričajo o zgrešenosti šolskega sistema

Nekoč so se inštruktorji ukvarjali večinoma s srednješolci in študenti, danes pa so vse pogosteje potrebne inštrukcije v osnovnih šolah. Ob tem se marsikdo sprašuje, kaj je narobe z našim šolskim sistemom. Imajo učitelji premalo časa, da bi učinkovito podali snov? So otroci preobremenjeni in ne zmorejo? Se je zahtevnost znanja tako spremenila? Pravzaprav drži kar vse troje. Da so potrebne inštrukcije v osnovnih šolah, je na splošno odgovoren današnji način življenja in današnji pristop k učenju ter znanju.

Kaj je bilo nekoč drugače?

Učitelji sami opozarjajo, da je bilo snovi nekoč manj ali pa je bila manj zahtevna. Prav tako je bil skromnejši predmetnik – ni bilo obveznih izbirnih predmetov in splošnih vzgojnih predmetov za oceno. Tako se pri likovnem pouku ni uporabljalo učbenika in ni pisalo kontrolnih nalog, za športno vzgojo ni bilo treba pisati seminarskih nalog, prvi tuj jezik so osnovnošolci pričeli spoznavati šele v petem razredu. Današnjim otrokom pa se nalaga vse več!

Da so potrebne inštrukcije v osnovnih šolah, je po drugi strani kriva tudi obremenitev učiteljev. Ti nič več ne skrbijo zgolj za razlago snovi, za njeno utrjevanje in preverjanje, temveč jim je naloženo še kup drugega, »birokratskega« dela, zaradi katerega se učencem namenjena šolska ura pogosto skrajša. In ker je treba vseeno slediti načrtu, se s snovjo pogosto hiti – niti temelji še niso utrjeni, pa je že čas za nadgradnjo.

Še en pomemben dejavnik pa je današnje dojemanje učenja, znanja in izobraževanja. Osnovne šole nudijo izjemno širok predmetnik, saj naj bi bili vsi čim bolj razgledani. A bodimo realni: potrebuje vsakdo ob zaključku osnovnega izobraževanja tako znanje angleščine kot nemščine? Področja, ki so se nekoč dodajala v srednjih šolah na podlagi otrokovega zanimanja za specifičen poklic, so danes pogosto že del devetletke. Povsem brez potrebe – cilj znanja in izobraževanja namreč ne bi smel biti zahtevati čim več od vseh, temvceč otroke učiti tisto, kar bodo dejansko potrebovali. Ker smo cilj zgrešili in je vse manj praktičnih, uporabnih znanj, vse več pa neuporabnih, pa pridejo tudi inštrukcije v osnovnih šolah vse pogosteje v poštev.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.