Inštrukcije fizike in kemije

Inštrukcije fizike in kemije pomagajo k boljšemu znanju.

K boljšemu znanju inštrukcije fizike in kemije pomagajo, ker poskrbijo za odpravljanje težav pri razumevanju snovi. Fizika in kemija sta danes v življenju prisotni na vsakem koraku. Tega bi se morale vse osebe, ki potrebujejo  inštrukcije fizike in kemije zavedati. Inštruktor nam je tako lahko vsakdanjik in svet okoli nas. Zelo koristno je zato spoznanje, da se ne učimo zgolj za pridobivanje ocene ali določene izobrazbe, ampak se učimo za življenje. Fizika nam omogoča lažje opravljanje dnenih aktivnosti, če jo seveda razumemo. Enako velja za kemijo. Kemijske učenosti se nam na prvi pogled zdijo zahtevne, težke, nerazumljive, vendar so hkrati prisotne na vsakem koraku. Dovolj je, da se ozremo okrog sebe, pa boom spoznali, da imajo pouk kemije na praktično vsakem koraku. Izbira inštruktorja, ki nam bo pomagal reševati ovire do razumevanja fizike in kemije je zelo pomembna.

Koristno je, da imamo za vsakega inštruktorja reference, na podlagi katerih izbiramo. Poleg tega je pomemben tudi vir informacij. V življenju vedno zaupamo virom informacije s katerimi imamo najboljše izkušenj iz preteklosti, predstavljajo pa nam na lasten način oblikovano referenco. Zavedati se je poleg tega potrebno, da je vsak človek poglavje zase. To velja tako za osebo, ki potrebuje dodatne razlage, kot tudi za inštruktorja. Osebe, ki potrebujejo dodatno razlago so iz takšnega ali drugačnega razloga bili deležni bistveno manj znanja v okviru šolskega programa, kot njihovi vrstniki. Zato je potrebno to nadoknaditi. Velikokrat je zelo dobrodošla motivacija, ki pomaga premagovati težave. Za motivacijo se lahko izbere veliko možnosti.

Danes je na trgu veliko število inštruktorjev, hkrati pa je bistveno manj inštruktorjev, ki so primerni za točno določene zahteve. Selekcija, katero opravimo v okviru danih ponudb, je odločilna za dobre rezultate inštrukcij. Dobra selekcija nam bo omogočala, da se dobro in pravilno odločimo. Inštrukcije je poleg tega dobro tudi nadzorovat in prilagajat. Načeloma imamo možnost izbire, vendar se je potrebno zavedati, da inštruktor, podobno kot vse druge osebe vključno z nami, aktivnosti počne po nekih naučenih principih.

 

V primeru, da nam inštrukcije fizike in kemije ne ustrezajo, je treba inštruktorja na to opozoriti.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.