Camu camu

Camu camu  je tradicionalno priznan vir vitamina C.

Zato je camu camu  priporočljiv povsod, kjer vitamina C primanjkuje oziroma ni v izobilju. Tako je dobrodošel v primerih, ko pade odpornost, prihaja do pomanjkanja energije, nastopi potreba po razstrupljanju ter v številnih drugih primerih. Pomanjkanje energije je danes pogost pojav aktivnih ljudi, ki se ukvarjajo z intenzivnimi dejavnostmi. Slednje zahtevajo obilico energije. Zaradi pomanjkanja energije lahko nastanejo razne težave. Nastale težave se lahko potencirajo s človeškim faktorjem. Človek namesto pomoči, vztraja v stanju, ki je prisotno ter nadaljuje z aktivnostjo. Katera je povzročila nastanek težav, ter jih v nadaljevanju še krepi. Zavedati se je potrebno negativnih posledic.

Nekatere so prepoznane takoj ali kmalu. Posebno nevarne pa so vse, ki se akumulirajo ter težave povzročijo v kasnejšem, lahko tudi oddaljenem časovnem obdobju. Ker je od nastanka kopičenja negativnih lastnosti minilo že veliko časa, težje najdemo vzrok zanje. Zato je dobrodošlo dobro poznavanje svojega organizma. Naučiti se je potrebno prisluhniti organizmu. Čeprav se mnogim to zdi zapravljanje časa ali nekoristno opravilo. Poleg energije camu camu zagotavlja odpornost. V sodobnem času je naša odpornost velikokrat prizadeta. Ker večina ljudi živi v urbanih naseljih, to hkrati pomeni oddaljenost od naravnega okolja. Bivanje in navezanost na naravno okolje je pri krepitvi odpornosti zelo pomembno. S tem se krepijo obrambni mehanizmi, ki so osnova za zagotavljanje odpornosti. V primeru, da nimamo možnosti soočenja z naravnim okoljem imamo številne druge alternative. Vsekakor jih velja dobro izkoristiti.

Učinkovine, ki jih camu camu  zagotavlja so znane in vsekakor vredne izkušnje.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.